پیچک ( علی بابا چاهی)

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- سر و صورتم را اگر ندهم (علی بابا چاهی)
- (علی بابا چاهی)
- (از نک پا می گذارم از بلندترین (علی بابا چاهی)
- (علی بابا چاهی)
- مشروط به اینکه بدون قید (علی بابا چاهی)
- دریا نشده جزر و مد من از (علی بابا چاهی)
- گم می شوم از تو شبیه مردم (علی بابا چاهی)
- غرقي اگر بودي در وسط دريا(علی بابا چاهی)
- مخزني از «من»ي از فولاد آتش گرفته (علی بابا چاهی)
- و از اینجا به بعد بود که (علی بابا چاهی)
- اسلحه ور رفتن هم بی فایده (یدالله رویایی )
- مامور شهرداری از اینکه خودش (علی بابا چاهی)
- گرهی افتاده در کارت انگار (علی بابا چاهی)
- به مار ماده ی بی آزاری قسم (علی بابا چاهی)
- به شب قسم (علی بابا چاهی)
- به عاشق تو نبودم اگر قسم (علی بابا چاهی)
- از ممنوعیت هایی كه درچاه ریخته اند(علی بابا چاهی)
- آن طورها كه بود بد هم نبود (علی بابا چاهی)
- زنِ بار در کلکته هم که باردار بشود (علی بابا چاهی)
- با چشم غول هم که به دنیا (علی بابا چاهی)
- امروز هم می گذرد با گل نرگس (علی بابا چاهی)
- هر پروانه ای که بر سر این شاخه (علی بابا چاهی)
- كبريت اختراع مادرم بود (علی بابا چاهی)
- آدم هاي بي وفا به من چه (علی بابا چاهی)
- این مهمانخانه یکسره تعطیل نیست(علی بابا چاهی)
- تهدید نمی‏کند تو را دیگر خطری (علی بابا چاهی)
- كاري به كارش ندارند(علی بابا چاهی)
- صورت به صورت عاشق صورت ها می شد (علی بابا چاهی)
- چخماق و کلمات سنگ شده (علی بابا چاهی)
- یادگاری های تراشیده شده از در (علی بابا چاهی)
- سینه های او را که برید (علی بابا چاهی)
- سُر مي خوري اول بعد (علی بابا چاهی)
- می خواهد از پشتِ بامِ دوست (علی بابا چاهی)
- دايره‌اي دورش مي‌كشي تا جدا شو (علی بابا چاهی)
- هر وقت از اين چهارراه مي‌گذرند (علی بابا چاهی)
- گوشماهی ها زیرک اند و خیلی رفیق باز( علی بابا چاهی)
- انرژی خورشیدی که ته کشید (علی بابا چاهی)
- دوستت دارد" دارد تند تند (علی بابا چاهی)
- عمارت متروکه باید هر چه (علی بابا چاهی)
- محکوم به خوشبختی(علی بابا چاهی )
صفحه قبل 1 صفحه بعد